انتخاب نامزد حزب حاکم به عنوان نخست وزیر منطقه آزاد جامو و کشمیر پاکستان

نامزد حزب حاکم در منطقه آزاد جامو و کشمیر پاکستان به عنوان نخست وزیر این منطقه انتخاب شد.

1685666
انتخاب نامزد حزب حاکم به عنوان نخست وزیر منطقه آزاد جامو و کشمیر پاکستان

سردار عبدل القیوم نیازی، نامزد حزب تحریک انصاف به عنوان نخست وزیر منطقه آزاد جامو و کشمیر تحت کنترل پاکستان انتخاب شد.

حزب نیازی با 33 رای موافق مجلس این منطقه که دارای 53 نماینده است به عنوان سیزدهمین نخست وزیر منطقه آزاد جامو و کشمیر انتخاب شده است.

نامزد احزاب مخالف چاودری لطیف اکبری نیز 15 رای کسب کرده است.

سردار عبدل القیوم نیازی به مدت 5 سال دولت محلی این منطقه را اداره خواهد کرد.

حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان نخست وزیر این کشور در انتخابات 25 ژوئن منطقه آزاد جامو و کشمیر بیشتر کرسی‌های مجلس محلی را به دست آورده بود.خبرهای مرتبط