فردی ناشناس با نارنجک دستی وارد ساختمان دولت اوکراین شد

در کیف پایتخت اوکراین، فردی ناشناس که مدعی حمل نارنجک دستی بود، وارد ساختمان دولت شد

1685458
فردی ناشناس با نارنجک دستی وارد ساختمان دولت اوکراین شد

در کیف پایتخت اوکراین، فردی ناشناس که مدعی حمل نارنجک دستی بود، وارد ساختمان دولت شد.

در بیانیه وزارت امور داخلی اوکراین آمده است که حدود ساعت 10:00 به وقت محلی، فردی تهدید کرد که شیئی شبیه بمب را که از جیب خود بیرون آورده بود منفجر می‌کند.

در این بیانیه آمده است که پلیس عملیات ویژه‌ای را آغاز کرده و با مهاجمی که هنوز هویت وی مشخص نشده گفت وگو کرده است.

الکسی گونچرنکو نماینده مجلس، همچنین از حساب تلگرام خود اظهار داشت که شخصی با نارنجک دستی وارد ساختمان دولت شد و تیم‌های ویژه به منطقه رسیدند.

 خبرهای مرتبط