واکنش اتحادیه آفریقا به قانون جدید خارجیان در دانمارک

اتحادیه آفریقا این قانون را اقدامی خصمانه علیه خارجیان توصیف کرد

1685010
واکنش اتحادیه آفریقا به قانون جدید خارجیان در دانمارک

اتحادیه آفریقا ضمن محکوم ساختن قانون جدید خارجیان دانمارک که به فرستاده شدن پناهندگان به کشور ثالث اجازه می‌دهد، اعلام کرد: این خصومت با خارجیان بوده و به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

اتحادیه آفریقا قانون جدید خارجیان را که ماه گذشته در دانمارک مورد قبول قرار گرفته و پیش‌بینی کننده نگهداری از پناهندگان در یک اردوگاه خارج از کشور تا مشخص شدن تکلیف‌شان می‌باشد، با لحنی شدید محکوم ساخت.

در اطلاعیه اتحادیه آفریقا ضمن یادآوری اینکه دانمارک بموجب قرار داد پناهندگان سال 1951 سازمان ملل متحد، از مسئولیت حفاظت از این افراد برخوردار است اعلام گردید: 85 درصد پناهندگان در جهان در کشورهای در حال توسعه بسر برده ولی کشورهای پیشرفته تنها 15 درصد این بار را متحمل می‌شوند.

در اطلاعیه مذکور ضمن اظهار نگرانی عمیق از اقدامات مربوط به انجام تنظیمات مشابه در بنیه کشورهای عضو این اتحادیه با قراردادهای دوجانبه تاکید گردید: این‌گونه اقدامات مربوط به متوقف ساختن مهاجرت از آفریقا به اروپا خصومت با خارجیان بوده و غیرقابل قبول است.

ادعا می‌شود که دانمارک با قانونی که در ماه جولای تصویب کرد، در نظر دارد تا پناهجویان را به روآندا بفرستد.

با این قانون که واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر را بر انگیخته‌است، سازمان ملل متحد نیز مخالفت کرده‌است.  

 خبرهای مرتبط