قیس سعید، مدیر کل تلویزیون دولتی تونس را برکنار کرد

در بیانیه ریاست جمهوری عنوان شد که رئیس جمهور سعید تصمیم به برکناری داهیش گرفته است

1681932
قیس سعید، مدیر کل تلویزیون دولتی تونس را برکنار کرد

قیس سعید رئیس جمهور تونس، لساد داهیش مدیر کل تلویزیون دولتی تونس را برکنار کرد.

در بیانیه ریاست جمهوری عنوان شد که رئیس جمهور سعید تصمیم به برکناری داهیش گرفته است.

گزارش شد که عواطف الدالی از سوی سعید به عنوان موقت مدیریت کانال منصوب شده و جایگزین داهیش شد.

از سوی دیگر رئیس جمهور سعید اظهار داشت که پول دولت غارت شده و گفت که مبلغ مذکور باید پس گرفته شده و افراد مربوطه جریمه شوند.

در ویدئویی که ریاست جمهوری به اشتراک گذاشت، گزارش شد که رئیس جمهور سعید با سمیر مکول، رئیس فدراسیون صنعت و تجارت در کاخ کارتاژ دیدار کرد.

سعید با اشاره به اینکه گزارشی از سوی کمیته ملی رشوه و فساد منتشر شده است، اظهار داشت که 460 نفر در کشور پول دولت را غارت کردند و مبلغ غارت شده 13.5 میلیارد دینار تونس (تقریبا 4.8 میلیارد دلار) است.

سعید خواستار آشتی است و افزود لیست اسامی کسانی که پول دولت را غارت می کنند را در اختیار دارد.

 


برچسب ها: #تونس , #قیس سعید

خبرهای مرتبط