کمک های بشردوستانه به سومالی در بدترین سطح 6 سال گذشته

معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد: کمک های بشردوستانه به سومالی در بدترین سطح 6 سال گذشته است

1666999
کمک های بشردوستانه به سومالی در بدترین سطح 6 سال گذشته

اعلام گردید که کمک های بشردوستانه به سومالی در بدترین سطح 6 سال گذشته است.

آدام عبدالمولا معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه کتبی خود به این واقعیت که سازمانهای امدادی به سختی می توانند نیازهای اساسی کودکان و زنانی که مجبور به مهاجرت هستند را برآورده کنند، اشاره کرد.

عبدالمولا اظهار داشت: "نیازهای بشردوستانه در سال 2021 به میزان قابل توجهی افزایش یافته است ولی بودجه تأمین این نیازها در بدترین سطح 6 سال گذشته است."

طبق گزارش سازمان ملل، در حالی که 16 میلیون نفر در سومالی به کمک های بشردوستانه نیاز دارند، 2.9 میلیون تن نیز مجبور به ترک خانه های خود شده اند.خبرهای مرتبط