آلمان چهار سرباز خود را از لیتوانی به کشور فرا خواند

این سربازان در بنیه نیروهای مستقر ناتو در لیتوانی خدمت می‌کردند

1658724
آلمان چهار سرباز خود را از لیتوانی به کشور فرا خواند

آلمان بعلت اتهاماتی مانند راست‌گرایی افراطی ، یهودی‌ستیزی و حمله جنسی در ارتش چهار سرباز مستقر خود در لیتوانی را به کشور فرا خواند.  

بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان، نیروهای مسلح آلمان چهار سرباز از ده سرباز مستقر خود در لیتوانی در چهارچوب ماموریت ناتو در این‌کشور را بعلت اتهامات مختلف به کشور فرا خوانده‌است.

ادعا گردید: برخی از سربازان آلمانی شرکت کننده در ضیافتی در یک هتل در ماه آوریل در لیتوانی، ضمن خواندن ترانه‌هایی با مضمون یهودی‌ستیزی و راست‌ افراطی ، در یک حمله جنسی در همان شب نیز همدستی نمودند.

این حادثه 8 ژوئن از یک سرباز گزارش شده و علیه چهار سرباز مذکور تحقیقاتی آغاز شد.

وزیر دفاع آلمان فدرآل اعلام کرد: در قبال ادعاهای سو استفاده سربازان از وظیفه خود تدابیر شدیدی اتخاذ کرده‌اند.

وزیر دفاع آلمان ضمن اشاره به اینکه ادعاهای مذکور با کلیه جوانب مورد تحقیق قرار گرفته و حقیقت قضیه مشخص خواهد شد تاکید ورزید: این‌گونه حوادث هرگز مورد قبول قرار نگرفته و مسئولان آن به اشد مجازات رسانده خواهند شدخبرهای مرتبط