وزیر دفاع اسرائیل به مناطق درگیری نیروهای تقویتی اعزام می‌کند

گانتز تصمیم به انتقال 10 واحد پلیس کمکی به مناطق درگیری گرفته است

1638947
وزیر دفاع اسرائیل  به مناطق درگیری نیروهای تقویتی اعزام می‌کند

 

بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل در مناطقی که میان یهودیان و فلسطینیان درگیری به میان می آید، پلیس مرزی تقویتی مستقر کرد.

بر اساس بیانیه منتشره از وزارت دفاع اسرائیل، گانتز تصمیم به انتقال 10 واحد پلیس کمکی به مناطق درگیری گرفته است.

گانتز طی اظهاراتی گفت: "در حال حاضر در وضعیتی اضطراری به سر میبریم. برای تاسیس قانون و نظم، به شکلی فوری باید نیروهای تقویتی به منطقه اعزام کنیم."

در شهر لید که وضعیت فوق العاده در آن اعلام شده و بین ساعات 21 و 4 بامداد به وقت محلی مقررات منع عبور و مرور در آن برقرار است، میان فلسطینیان و یهودیان درگیری به میان آمد.

یهودیان افراطی به خانه فلسطینیانی که در این شهر زندگی میکنند، حمله کرده بودند.

پلیس اسرائیل دیشب در این شهر که یک خودروی پلیس به آتش کشیده شده بود و کنترل اوضاع از دست خارج شده بود، 20 تن را بازداشت کرد.خبرهای مرتبط