اولین کابینه رئیس دولت انتقالی چاد تشکیل یافت

پاهیمی پاداکی آلبرت که از سوی شورای نظامی انتقالی چاد به سمت ریاست دولت انتقالی انتصاب شده بود، اولین کابینه خود را تشکیل داد

1632800
اولین کابینه رئیس دولت انتقالی چاد تشکیل یافت

پاهیمی پاداکی آلبرت که از سوی شورای نظامی انتقالی چاد به سمت ریاست دولت انتقالی انتصاب شده بود، اولین کابینه خود را تشکیل داد.

کابینه به غیر از چند چهره مخالف، اکثرا از سیاسیون دوره ریاست جمهوری ادریس دبی ایتنو که در خلال درگیری جان خود را از دست داد، تشکیل یافته است.

در چهارچوب تقسیم وظایف اعضای کابینه، محمد احمد آلهابو به سمت سرپرستی وزارت خارجه، داوود یایا براهیم به سمت وزارت دفاع، عبدرمانه کوئالام‌الله به سمت سخنگو و رئیس دفتر ارتباطات و ژنرال سلیمان اکبر آدوم نیز به سمت وزارت امنیت ملی و مهاجرت انتصاب شدند.

در این میان زهبران پیشگام جناح مخالف که سعی می‌کنند شورای نظامی به عنوان ادامه حکومت نظامی را سرنگون سازند، انتصابات و کابینه جدید را رد کردند.  



خبرهای مرتبط