لغو قانون بایکوت اسرائیل در سودان

شورای حاکمیت سودان و شورای وزیران، در چارچوب مراحل عادی‌سازی روابط با اسرائیل، قانون بایکوت اسرائیل که از سال 1958 در حال اجرا بود را لغو کردند

1624721
لغو قانون بایکوت اسرائیل در سودان

شورای حاکمیت سودان و شورای وزیران، در چارچوب مراحل عادی‌سازی روابط با اسرائیل، قانون بایکوت اسرائیل که از سال 1958 در حال اجرا بود را لغو کردند.

ناصرالدین عبدالبری وزیر دادگستری سودان در یک تویت نوشت: "ما اخیراً لایحه‌ لغو قانون بایكوت اسرائیل در جلسه مشترك شورای حاكمیت و شورای وزیران را تصویب کردیم." 

قانون تحریم اسرائیل، سودانی‌ها را از انجام معاملات با شهروندان، سازمان‌ها یا شرکت‌های خارجی منع کرده است.

طبق این قانون، کالاها با اصل اسرائیلی مجاز به ورود به سودان و عبور از این کشور نبودند. کسانی که مفاد قانون را نقض کنند، به مجازات 10 سال زندان و جریمه نقدی محکوم می‌شدند. 

 

 خبرهای مرتبط