دانمارک پس مانده واکسن آسترازانکا را به کشورهای فقیر می‌‌فرستد

رئیس بخش اروپا در سازمان بهداشت جهانی: "وزارت خارجه دانمارک برای پخش واکسنها آماده است و در پی یافتن گزینه ها میباشد."

1622557
دانمارک پس مانده واکسن آسترازانکا را به کشورهای فقیر می‌‌فرستد

دانمارک که اعلام کرد واکسن آسترازنکا بسیار خطرناک میباشد و استفاده از آن را متوقف کرده است، واکسنهایی که در دست دارد را به کشورهای فقیر ارسال خواهد کرد.

هانس کلوگ رئیس بخش اروپا در سازمان بهداشت جهانی با اعلام اینکه واکسنها به کشورهای توسعه نیافته ارسال خواهد شد، گفت: "وزارت خارجه دانمارک برای پخش واکسنها آماده است و در پی یافتن گزینه ها میباشد."

گفتنی است در دانمارک پس از تزریق واکسن، در برخی افراد لخته شدن خون به میان آمده بود. مسئولان لخته شدن غیر عادی خون، خونریزی، کم بودن تعداد ترومبوسیت در خون را از تاثیراتی که واکسن به همراه آورده است قلمداد کردند.

واکسنهای آسترازنکا قبلا نیز در 19 کشور متوقف شده بود.

گفتنی است برخی نیز به دلیل لخته شدن خون پس از واکسینه شدن، جانشان را از دست دادند.خبرهای مرتبط