انتشار سند امنیتی جدید دولت جو بایدن

جو بایدن 45 روز پس از تکیه بر مسند قدرت سند امنیتی جدید دولت خود را انتشار داد

1595239
انتشار سند امنیتی جدید دولت جو بایدن

دولت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سند امنیتی موسوم به "راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی " ضمن تاکید بر اینکه قوی ترین موجودیت نظامی آمریکا در منطقه پاسیفیک و اروپا مشاهده خواهدشد اعلام کرد: موجودیت نظامی در منطقه خاورمیانه به اندازه ایی خواهد که بتواند به نیازهای معینی پاسخ دهد.

جو بایدن 45 روز پس از بر سر کار آمدن راهنمای موقت راهبرد امنیت ملی دولت جدید آمریکا را اعلام کرد.

در این سند آمده‌است: سرنوشت آمریکای امروز به حوادث واقع در آنسوی سواحل خود که بشکل بی‌سابقه ای شکل پیچیده‌ای بخود گرفته، بستگی دارد.   

در سند امنیتی دولت جدید آمریکا ضمن اشاره به اینکه موضوعات بسیاری از شیوع ویروس کرونا و تغییرات اقلیمی گرفته تا افزایش قدرت کشورهایی مانند چین و روسیه و سیر صعودی ملی‌گرایی و تغییرات تکنولوژیکی برای آمریکا تهدید بوجود می‌آورد آمده‌است: بسیاری از مسائل عدیده‌ای که با آنها مواجه هستیم موانع فیزیکی مانند مرزها و دیوارها را هیچ می‌شمارند.

در سند امنیتی دولت بایدن ضمن تاکید بر اینکه سیستم‌های دموکراسی در جهان و در راس ایالات متحده آمریکا تحت محاصره قرار دارند آمده‌است: تقسیم قدرت جهانی تغییر یافته و این تغییر برای آمریکا تهدیدات جدیدی بوجود آورده‌است.  

در سند مذکور ضمن تاکید بر اینکه ایالات متحده آمریکا باید به آینده سیستم جهانی شکل دهد اعلام گردید: این وضعیتی فوری است زیرا ارزش‌ها و معیارهایی که پایه و اساس نظام جهانی تشکیل یافته با یاری پیمان‌ها، نهادها ، قرار دادها و ایالات متحده آمریکا آزمون می‌شوند.

در سند امنیتی جدید آمریکا با اشاره به اینکه آمریکا به تعهد حفظ امنیت اسرائیل در خاورمیانه پایبند خواهد بود آمده‌است:  سعی به رفع تهدیدات کشورهای منطقه و ایران علیه حق حاکمیت و تمامیت ارضی دیگر کشورهای منطقه شده و ضمن مبارزه با سازمان‌های تروریستی القاعده و داعش، حمایت آمریکا از کشورهای منطقه برای حل بحران‌های انسانی افزایش خواهد یافت.

در بخش مربوط به خاورمیانه این سند چنین آمده‌است: به نظر ما راه‌حل مسائل منطقه استفاده از نیروی نظامی نمی‌باشد. ولی در عین‌حال  از آندسته از شرکای خود در خاورمیانه که از سیاست‌های مغایر با منافع و ارزش‌های آمریکا پیروی می‌کنند، حمایت نخواهیم کرد. به همین خاطر آمریکا حمایت از حملات در یمن را قطع کرده و از تلاش‌های سازمان ملل برای پایان‌بخشی به جنگ در یمن پشتیبانی می‌کنیم.

در سند مورد بحث تاکید شد که برای توسعه نهادهای مدنی و موسسات اقتصادی و بهداشتی در آفریقا به شراکت‌های جدید اولویت داده خواهدشد.

شایان ذکر است که با بر سرکار آمدن رئیس جمهور جدید در آمریکا سند امنیت استراتژیکی انتشار می‌یابد.خبرهای مرتبط