سازمان ملل خواستار احترام به حقوق‌بشر در میانمار گردید

بیانات آنتونیوگوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در 46 امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل

1588558
سازمان ملل خواستار احترام به حقوق‌بشر در میانمار گردید

سازمان ملل متحد از ارتش میانمار خواستار آزادی بازداشتیان، پایان‌بخشی به اقدامات خشونت‌بار و احترام گذاشتن به حقوق بشر و اراده انسان‌ها در انتخابات اخیر گردید.

آنتونیوگوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در 46 امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنانی ایراد کرد.

وی ضمن درخواست از حکومت کودتاگر در میانمار برای پایان‌بخشی به  سیاست‌های اعمال فشار و سرکوب‌گرایانه خود اعلام کرد: بازداشتیان را آزاد کنید. به اعمال خشونت پایان دهید و به حقوق بشر و اراده مردم در انتخابات اخیر احترام بگذارید.

آنتونی گوترش ضمن اظهار امتنان از دعوت 12 فوریه شورای حقوق بشر در مورد اعمال تحریم تسلیحاتی علیه میانمار و منع سیاحت به این‌کشور، از مبارزه مردم میانمار در راه آزادی، صلح، حقوق بشر و برتری حقوق اعلام حمایت نمود.  

دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر اینکه به دموکراسی در میانمار با قدرتی بی‌رحمانه ضربه وارد می‌شود گفت: با نادیده گرفته‌شدن اصل حساب‌پرسی ، موارد نقض جدی حقوق بشر حتی پاکسازی قومی اقلیت‌ها از جمله آراکانی‌ها مورد بحث است.

وی ضمن تاکید بر اینکه دامن زدن به نژادپرستی، یهودی‌ستیزی، مخالفت با مسلمانان،اعمال خشونت علیه اقلیت‌ها ، اسلام‌هراسی ، خصومت با خارجیان و دشمنی با زنان روشی جدید نمی‌باشد گفت: جنبش‌های افراطی‌گرایانه به تهدید جدی و شماره اول برای امنیت داخلی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده‌است.

ارتش میانمار در پی ادعاهای گروه‌های سیاسی نزدیک به خود مبنی بر تقلب در انتخابات هشتم نوامبر سال 2020 و اوج‌گیری تنش در کشور روز اول فوریه زمام امور را بدست گرفت.

در پی کودتای نظامی وزیر امور خارجه ، رهبر کشور و بسیاری دیگر از مقامات بازداشت شده و برای مدت یک‌سال در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام گردید. خبرهای مرتبط