شورای عربی: فاجعه‌ها آتش انقلاب‌های بهار عربی را خاموش نکردند

شورای عربی اعلام کرد که فجایع، ناکامی‌ها و درگیری‌های که مردم منطقه با آنها روبرو شدند، هیجان و آتش انقلاب‌های بهار عربی را خاموش نکرده است.

1547353
شورای عربی: فاجعه‌ها آتش انقلاب‌های بهار عربی را خاموش نکردند

شورای عربی که برای محافظت از انقلاب‌های بهار عربی در سال 2014 تأسیس شد، بیانیه‌ای را به مناسبت دهمین سالگرد "بهار عربی" که جرقه آنرا یک فروشنده دوره گرد در تونس برای اعتراض به شرایط اجتماعی زد، صادر کرد.

در بیانیه‌ منتشره از سوی شورای عربی که دفتر مرکزی آن در تونس و ریاست آن نیز بر عهده محمد منصف المرزوقی رئیس جمهور سابق تونس می‌باشد، آمده است:

"انقلاب‌های بهار عربی پس از سالها آزار و استبداد و از دست دادن آزادی، عزت و حاکمیت، مرحله جدیدی در تاریخ مردم عرب آغاز کرده است."

در این بیانیه با اشاره به اینكه دلیل اصلی قرار نگرفتن انقلابهای مردمی در جایگاه شایسته خود، توطئه‌ها و اتهاماتی  است كه توسط نیروهای ضد انقلاب محلی در كشور و لابی‌های فساد تحت حمایت برخی از كشورها و محورهای خارجی به آنها تحمیل شده، آمده است،

"همه فجایع، ناکامی‌ها و درگیری‌هایی که مردم منطقه با آن روبرو شدند هیجان و آتش این انقلاب‌ها را خاموش نکرد. برعکس، باور مردم را به ارزش‌های آزادی، عزت و حاکمیت افزایش داد."

در این بیانیه، ذکر شد كه كاركردهای حیاتی و روند این انقلاب‌ها تا رسیدن به همه اهداف و حقوقشان ادامه خواهد داشت.خبرهای مرتبط