بنیاد بین المللی فرهنگ و میراث ترک حملات ارمنستان را محکوم کرد

بنیاد بین المللی فرهنگ و میراث ترک حملات ارمنستان علیه آذربایجان را محکوم کرد.

1501847
بنیاد بین المللی فرهنگ و میراث ترک حملات ارمنستان را محکوم کرد

بنیاد بین المللی فرهنگ و میراث ترک حملات مکرر و تعمدی ارمنستان علیه اراضی و غیر‌نظامیان آذربایجان را محکوم کرد.

گونای افندی‌یوا، رئیس بنیاد بین المللی فرهنگ و میراث ترک، در بیانیه ای تصریح کرد كه ارمنستان در تاریخ 27 سپتامبر آتش بس در مرز آذربایجان و ارمنستان را مجددا نقض كرده، در سرزمینهای تاریخی آذربایجان تحرکات نظامی انجام داده و میراث فرهنگی از جمله بناهای تاریخی و مذهبی را تخریب كرده است.

افندی‌یوا اظهار داشت که این بنیاد استفاده از سیاست های تهاجمی علیه غیرنظامیان آذربایجانی، توسط ارمنستان را محکوم می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت خروج بی قید و شرط نیروهای مسلح ارمنستان از سرزمین های اشغالی، تضمین تمامیت ارضی آذربایجان و اجرای قطعنامه‌های ذیربط شورای امنیت سازمان ملل متحد افزود:

"بنیاد بین المللی فرهنگ و میراث ترک از مواضع عادلانه آذربایجان در مورد سرزمینهای تاریخی خود پشتیبانی می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهد که نسبت به سیاست تجاوزکارانه ارمنستان واکنش منصفانه ای نشان دهد. ما همچنین برای کسانی که به دلیل حملات نظامی ارمنستان جان خود را از دست داده اند طلب امرزش و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم."خبرهای مرتبط