نجات 119 پناهجوی نامنظم در مدیترانه

تیمهای گارد ساحلی لیبی 119 مهاجر غیر قانونی که با دو قایق پلاستیکی به راه افتاده بودند را نجات دادند

1495326
نجات 119 پناهجوی نامنظم در مدیترانه

 

تیمهای گارد ساحلی لیبی 119 مهاجر نامنظم در مدیترانه را دستگیر کردند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل طی پیامی تویتتری اعلام داشت که تیمهای گارد ساحلی لیبی 119 مهاجر غیر قانونی که با دو قایق پلاستیکی از سوبراتا و الحموس به راه افتاده بودند را نجات دادند.

 پناهجویان مذکور به لیبی بازگردانده شده‌اند.خبرهای مرتبط