پارلمان یونان قرارداد منطقه انحصاری اقتصادی با ایتالیا در مورد دریای یونان را تصویب کرد

پارلمان یونان، قرارداد منطقه انحصاری اقتصادی امضا شده با ایتالیا در مورد دریای یونان را به تصویب رساند.

1479757
پارلمان یونان قرارداد منطقه انحصاری اقتصادی با ایتالیا در مورد دریای یونان را تصویب کرد

پارلمان یونان، قرارداد منطقه انحصاری اقتصادی امضا شده با ایتالیا در مورد دریای یونان را به تصویب رساند. 
در جریان رای گیری انجام گرفته در پارلمان این‌کشور، حزب حاکم دموکرات نوین و احزاب مخالف سیریزا و جنبش تغییر از رای موافق، احزاب ابتکار کمونیست یونان، راه حل یونان و مرا-25 یونان از رای مخالف استفاده کردند. 
نیکوس دندیاس وزیر امور خارجه یونان طی سخنانی در پارلمان این‌کشور، اعلام کرد که در پی دریای یونان موضوع افزایش حدود آبهای ساحلی با جنوب جزیره کرت، از 6 مایل دریایی به 12 مایل دریایی را مورد بررسی قرار خواهند داد. 
دولت آتن در تاریخ نهم ژوئن با ایتالیا و در ششم آگوست نیز با کشور مصر، قرارداد منطقه انحصاری اقتصادی را امضا کرده بود. 
وزارت امور خارجه ترکیه نیز اعلام کرده بود که توافقنامه به اصطلاح تعیین حریم اختیارات دریایی بین مصر و یونان برای ترکیه فاقد اعتبار است. وزارت خارجه همچنین تاکید کرده بود که موضع آنکارا، در میدان و سر میز مذاکره بازتاب خواهد یافت.خبرهای مرتبط