مبارزه با گروهکهای مسلح در نیجریه ادامه دارد

در عملیاتهای متوجه به گروهکهای مسلح در ایالت آداواما محل فعالیت سازمان تروریستی بوکو حرام در نیجریه، 59 نفر مجروح شدند

1458899
مبارزه با گروهکهای مسلح در نیجریه ادامه دارد

در عملیاتهای متوجه به گروهکهای مسلح در ایالت آداواما محل فعالیت سازمان تروریستی بوکو حرام در نیجریه، 59 نفر مجروح شدند.

اولوبنگا ادیانژو مدیر اداره شهربانی آداواما اظهار داشت، در مناطق مختلف ایالت علیه گروهکهای مسلح عملیات ترتیب داده شد.

وی گفت، در عملیاتها 59 نفر از اعضای گروهکها مجروح شده و مقدار زیادی مهمات ضبط گردید.خبرهای مرتبط