آخرین آمار کووید 19 در کشورهای غربی

در امریکا تاکنون 136 هزار و 671 نفر بدلیل کووید 19 جان خود را از دست داده اند.موارد ابتلا نیز به 3 میلیون و 291 هزار و 786 مورد افزایش یافته است

1453209
آخرین آمار کووید 19 در کشورهای غربی

شمار جان باختگان در سطح جهان بدلیل ویروس کووید 19 به 563 هزار و 137 نفر و موارد ابتلا به 12 میلیون و 639 هزار و 695 مورد رسید. تعداد بهبودیافتگان نیز از مرز 7 میلیون و 377 هزار 783 نفر گذشت.

در امریکا تاکنون 136 هزار و 671 نفر بدلیل کووید 19 جان خود را از دست داده اند.موارد ابتلا نیز به 3 میلیون و 291 هزار و 786 مورد افزایش یافته است.

در برزیل 70 هزار و 524 نفر جان باخته و 1 میلیون و 804 هزار و 338 نفر مبتلا شده اند.

در مکزیک تاکنون 34 هزار و 191 نفر جان خود را از دست داده و موارد ابتلا 289 هزار و 174 مورد تثبیت شده است.

در آرژانتین هزار و 774 نفر جان باخته اند. فرناندز رئیس دولت این کشور اعلام داشت، واکسن نامزد کووید 19 در مردم کشور تست خواهد شد. 

در ونزوئلا تاکنون 83 نفر جان خود را از دست داده اند.

در انگلستان شمار جان باختگان به 44 هزار و 650 نفر افزایش یافته و 288 هزار و 133 نفر به ویروس مبتلا شده اند.

در فرانسه شمار جان باختگان با مرگ 25 نفر ظرف 24 ساعت اخیر به 30 هزار و 4 نفر و تعداد مبتلایان نیز با 658 نفر افزایش به سطح 205 هزار 904 نفر رسید.

در اسپانیا بدلیل کووید 19 ظرف یک هفته 10 نفر جان خود را از دست داده و شمار جان باختگان به 28 هزار و 403 نفر افزایش یافت. موارد ابتلا نیز با افزایش 33 نفر طی یک روز، 253 هزار و 908 مورد تثبیت شد.

پرتغال تاکنون هزار و 646 نفر به کووید 19 قربانی داده و 45 هزار و 679 نفر به ویروس مبتلا شده اند. خبرهای مرتبط