مجله اکونومیست از استراتژی ترکیه برای مقابله با کوید - 19 تمجید کرد

مجله اکونومیست مستقر در لندن، برنامه مبارزه ترکیه در مورد نوع جدیدی از ویروس کرونا را ستود

1430088
مجله اکونومیست از استراتژی ترکیه برای مقابله با کوید - 19 تمجید کرد

مجله اکونومیست مستقر در لندن، برنامه مبارزه ترکیه در مورد نوع جدیدی از ویروس کرونا را ستود.

 

در این مجله در مقاله ای تحت عنوان "اقدامات درست ترکیه در مورد بیماری همه گیر "، آمده است، آنکارا در مدیریت شیوع بیماری از بسیاری از کشورها بهتر بوده است.

این مجله نوشت: استراتژی آنکارا مفید بوده، تعداد جانباختگان نسبت به سایر کشورها کم بوده است و به دلیل سرمایه گذاری های انجام شده، هیچگاه ظرفیت بیمارستان ها در طول این بیماری همه گیر پر نشده است.

در این مقاله با اشاره به اینکه ترکیه با یک قرنطینه سخت مخالفت کرد، آمده است،

"به جای قرار دادن کل اقتصاد در کما، مقامات به جوانان و افراد مسن گفتند که در خانه بمانند و از همه خواستند که سر کار بروند، بجز کسانی که در مشاغل مستقر هستند که مستقیماً با مصرف کننده سر و کار دارند. در آخر هفته ها و تعطیلات در شهرهای بزرگ ممنوعیت خروج از خانه اجرا کرد."

برخی پروازهای داخلی از اول ژوئن آغاز شد. بیان شد که کافه ها، رستوران ها، سواحل و پارک ها مجدداً افتتاح شده اند، اما کودکان و شهروندان 65 ساله و بالاتر هنوز اجازه ندارند بیش از چند ساعت در هفته به بیرون بروند.

در ادامه متن آمده است، "به نظر می رسد که این استراتژی کار آمد بوده است. در حالی که کسانی که در معرض بیشترین آسیب قرار دارند ها می توانند از شر وخیم ترین بیماری همه گیر خلاص شوند، عمدتا بزرگسالان در سن کار به طور کلی بهبود یافته اند."

در این مقاله با اشاره به اینکه ترکیه در میزان تست انجام داده با  فرانسه برابری می کند تأکید شده است، در مورد میزان مرگ و میر 10 برابر نسبت به انگلیس در شرایط بهتری قرار دارد.خبرهای مرتبط