وزارت امور خارجه روسیه صدمین سالگرد برقراری روابط این کشور با ترکیه را تبریک گفت

وزارت امور خارجه روسیه ، صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک کشورش با ترکیه را تبریک گفت.

1428796
وزارت امور خارجه روسیه صدمین سالگرد برقراری روابط این کشور با ترکیه را تبریک گفت

وزارت امور خارجه روسیه ، صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک کشورش با ترکیه را ضمن انتشار پیامی، تبریک گفت.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه ، تاریخ روابط ترکیه و روسیه یادآوری شده و تاکید گردیده که  این مناسبات از قدیمتی بیشتر از 500 سال برخوردار بوده است.

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور، طی صد سال اخیر به دنبال فروپاشی امپراتوری های روسیه و عثمانی وارد مرحله جدیدی شده تصریح شده است : "تأسیس مجلس کبیر ملت ترکیه که به دنبال پیروزی مبارزات مات ترک علیه مهاجمین صورت گرفت، نخست از سوی دولت اتحاد جماهیر شوروی به رسمیت شناخته شده است." 

 در این بیانیه یادآوری شده است که گئورگی سیسیرین ، کمیساریای خلق امور خارجه جمهوری سوسیالیستی فدراسیون اتحاد جماهیر شوروی روسیه ، در 3 ژوئن 1920 ،  "ایجاد مأموریت های دیپلماتیک و کنسولی" را به مصطفی کمال آتاتورک، رییس مجلس ملت کبیر ترکیه پیشنهاد کرده است. به این ترتیب تاریخ مذکور به عنوان تاریخ رسمی برقراری روابط دیپلملتیک دو کشور دانسته می شود.

در یخش دیگری از بیانیه وزارت خارجه روسیه چنین آمده است: "در طول قرن گذشته ، روابط روسیه و ترکیه که مبتنی بر همسایگی ، همکاری در چارچوب منافع متقابل و احترام به منافع یکدیگر بوده است ، آزمونهای بسیاری را پشت سر گذاشته است. امروز این روابط در حال رشد است و رسیدن به سطح همکاری استراتژیک در بسیاری از زمینه ها ، عامل مهمی در تقویت ثبات و امنیت منطقه ای است. ما در این سالگرد مهم به شرکای ترک خود تبریک می گوییم. " خبرهای مرتبط