ملکه الیزابت از قرنطینه خارج شد

الیزابت ملکه انگلستان که در چهارچوب تدابیر ویروس کووید 19 خود را در قلعه ویندسور قرنطینه کرده بود، بعد از 72 روز در ملا عام ظاهر شد

1427182
ملکه الیزابت از قرنطینه خارج شد

الیزابت ملکه انگلستان که در چهارچوب تدابیر ویروس کووید 19 خود را در قلعه ویندسور قرنطینه کرده بود، بعد از 72 روز در ملا عام ظاهر شد.

عکس ملکه الیزابت 94 ساله که شیفته اسبها می باشد، به هنگام سوارکاری با اسب 14 ساله ای از نژاد میدیللی که بالمورال فرن نام دارد، گرفته شده است.

آخرین عکس الیزابت که قرنطینه را به همراه همسرش فیلیپ مونتباتن دوک ادینبرو سپری کرده است، در 19 ام ماه مارس در اقامتگاهش در قصر باکینگهام گرفته شده است.     خبرهای مرتبط