سنا نامزد ترامپ را تأیید کرد

مجلس سنا ایالات متحده آمریکا جان راتکلیف، کاندیدای پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور برای رئیس اطلاعات ملی را تأیید کرد

1421874
سنا نامزد ترامپ را تأیید کرد

مجلس سنا ایالات متحده  آمریکا جان راتکلیف، کاندیدای پیشنهادی دونالد ترامپ رئیس جمهور برای رئیس اطلاعات ملی (DNI) را تأیید کرد.

در مجمع عمومی سنا برای راتکلیف، نماینده تگزاس در مجلس نمایندگان رای گیری انجام شد.

در این رای گیری، 49 سناتور رای "بلی" دادند و 44 سناتور رای "نه" دادند. نکته قابل توجه این بود که همه اعضای دموکرات سنا رای "نه" دادند.

انتظار می رود، راتکلیف که به طرفداری مواضع ترامپ مشهور است، وظیفه خود را با سوکند خوردن در روزهای آینده آغاز کند.

راتکلیف در جریان تحقیقات عزل ترامپ، در تیم دفاعی رئیس جمهور قرار گرفت.

پس از آنكه  دن كاتس، که قبلا وظیفه  ریاست اطلاعات ملی آمریکا رابر عهده داشت، اعلام كرد كه پست خود را در 15 آگوست ترک خواهد نمود، ترامپ برای این مقام راتكلیف را نامزد كرده بود، اما به دلیل مخالفت های كنگره، نامزدی خود را پس گرفت.خبرهای مرتبط