اتحادیه اروپا قصد بررسی چگونگی اپیدمی کرونا را دارد

اتحادیه اروپا قصد دارد تحقیقاتی "مستقل و دقیق" درباره ظهور ویروس کرونا صورت بگیرد.

1411244
اتحادیه اروپا قصد بررسی چگونگی اپیدمی کرونا را دارد

اتحادیه اروپا قصد دارد تحقیقاتی "مستقل و دقیق" درباره ظهور ویروس کرونا (کووید-19) و در سهایی که می توان از این واقعه گرفت صورت بگیرد.

ویرجینی باتو-هنریکسون سخنگوی روابط بین الملل و سیاست های امنیتی اتحادیه اروپا  اعلام کرد که مقامات اتحادیه و کشورهای عضو در 18 ماه مه از لایحه Kovid-19 در مجمع جهانی بهداشت حمایت می کنند.

باتوی - هنریکسون با بیان اینکه این لایحه با هدف مرور اقدامات صورت گرفته در زمینه مبارزه با كووید -19 در مقیاس جهانی و گرفتن دروس لازم صورت گرفته است ، گفت:

"این لایحه اهمیت یک پاسخ جامع و هماهنگ رادر نظر سازمان ملل برجسته می کند ، ضمن اینکه از طریق آن بر همبستگی و همکاری بین المللی نیز تأکید می شود." 

وی با تأکید بر اینکه مذاکرات درباره این لایحه ادامه دارد ، افزود:

"این لایحه همچنین از بررسی مستقل درسهایی که ضمن مبارزه بین المللی آموخته می شود ، پشتیبانی می کند." 

باتو - هنریکسون گفت که تحقیقات علمی همچنین به پیشگیری از بروز بحران درمانی مشابهی در آینده کمک خواهد کرد.

از سوی دیگر جوزف بورل ، نماینده عالی روابط بین الملل و سیاست های امنیتی اتحادیه اروپا ، در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی اظهار داشت که این پیش نویس فرصتی برای درک بهتر شرایط وقوع اپیدمی فراهم خواهد کرد.

بورل افزود: "من فکر می کنم بدون توجه به کلاف اتهامات متقابلی که باعث تشدید رقابت بین چین و ایالات متحده می شود ، باید سعی کنیم تا به صورتی مستقل اتحادآنچه را که اتفاق افتاده است را بررسی کنیم." خبرهای مرتبط