مین های فرانسه جان 7300 الجزایری را گرفت

الجزایر اعلام کرد که مین های جاسازی شده از سوی فرانسه در دوره بیش از صد ساله استعمار، جان 7 هزار و 300 نفر را گرفته است

1394855
مین های فرانسه جان 7300 الجزایری را گرفت

الجزایر اعلام کرد که مین های جاسازی شده از سوی فرانسه در دوره بیش از صد ساله استعمار، جان 7 هزار و 300 نفر را گرفته است. 

به گزارش APS خبرگزاری رسمی الجزایر، در گزارشی که از سوی الجزایر به مناسبت "4 آوریل روز آگاهی جهانی از مین" برای ارائه به سازمان ملل تهیه شده، به مین هایی که در دوره استعمار کشور از سوی فرانسه جاسازی شده جلب دقت گردید.

در این گزارش آمده است، مین های جاسازی شده از سوی فرانسه در الجزایر، در جنگ استقلال بین سالهای 1954-1962 سبب مرگ 4830 و در سالهای بعد سبب مرگ 2470 نفر شده است. الجزایر بین سالهای 1963-1988، 7 میلیون و 819 هزار و 120 مین جاسازی شده از سوی فرانسوی ها را کشف و خنثی کرده است. 

مقامات الجزایری، علیرغم اینکه بین سالهای 2004-2017 اعلام کرده بودند که میلیون ها مین باقی مانده از دوران استعمار را کشف و خنثی کرده اند، سازمان ملل را در این خصوص مطلع نکرده بودند. 

در عوض، دولت الجزایر اخیرا در سطوح مختلف به پاریس ابلاغ کرده است که برای عادی شدن روابط بین دو کشور باید جنایات خود در دوره استعمار را بپذیرد. 

طیب زیتونی وزیر جانبازان جنگی الجزایر در اواسط ماه فوریه اعلام کرده بود، دیدارهای مربوط به دوره استعماری با مقامات فرانسوی به علت عدم جدیت پاریس در این مسئله به تعلیق درآمده است. 

در بین سرزمین هایی که پاریس با اهداف استعماری اشغال کرده، الجزایر بیشترین هزینه را برای بدست آوردن استقلال پرداخته است. 

الجزایر مبارزه خود برای کسب استقلال را در اول نوامبر 1954 آغاز کرد. 

 

 

 خبرهای مرتبط