نیروهای اسرائیلی برای مقابله به مثل، به نوار غزه حمله کردند

ارتش اسرائیل با ادعای اینکه از نوار غزه تحت اشغال به خاکهایش موشک پرتاب شده است، 2 پایگاه متعلق به گردان عزالدین قسام را مورد هدف قرارداد.

1355819
نیروهای اسرائیلی برای مقابله به مثل، به نوار غزه حمله کردند

ارتش اسرائیل با ادعای اینکه از نوار غزه تحت اشغال به خاکهایش موشک پرتاب شده است، 2 پایگاه متعلق به گردان عزالدین قسام را مورد هدف قرارداد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع محلی، در ساعات شب از سوی غزه به اسرائیل، موشک پرتاب شد.

در حالیکه موشک به خارج از مناطق مسکونی اصابت کرد، تلفات جانی به میان نیامد.

ارتش اسرائیل، برای مقابله به مثل، دو نقطه متعلق به گردان عزالدین قسام را مورد هدف قرار داد.

مقامات فلسطینی در رابطه با حمله اسرائیل اطلاعاتی ارائه نکردند.خبرهای مرتبط