درگیری در جامو کشمیر: 3 کشته

3 نفر در درگیری بین نیروهای هند و شورشیان در منطقه جامو کشمیر تحت کنترل هند جان خود را از دست دادند

1353874
درگیری در جامو کشمیر: 3 کشته

3 نفر در درگیری بین نیروهای هند و شورشیان در منطقه جامو کشمیر تحت کنترل هند جان خود را از دست دادند.

درگیری بین 3 موتورسواران و نیروهای هندی در حال گشت زنی در منطقه شالنتگ در نزدیکی سرناگر آغاز شد.

در این درگیری دو شورشی و یک سرباز هندی جان باختند.

جامو کشمیر از سال 1947، هنگامی که استقلالش را از انگلیس بدست آمد، در موقعیت ممتازی قرار داشت که می توانست قوانین خودش را تصویب کند. این وضعیت ویژه همچنین شامل قانون شهروندی بود که به خارجی ها امکان اقامت و خرید ملک را نمی داد. با این حال، هند ماده 370 ام قانون اساسی را که بیش از نیم قرن به کشمیر خود مختاری اعطا کرده بود، در 5 آگوست 2019، لغو کرد و ساختار وضعیت ویژه منطقه را از بین برد و استان را به دو بخش تقسیم کرد. در تاریخ 31 اکتبر 2019 ، این استان با وضعیت "سرزمین اتحاد جداگانه" جامو کشمیر و لداخ که به طور رسمی به این مرکز وابسته اند، به دو منطقه تقسیم شده است.

نیروهای امنیتی هند به دنبال این تصمیم، عملیات نظم عمومی و فشارها بر مردم در جامو کشمیر را شدت بخشیده بود. علاوه بر آن، محدودیت های تلفنی و حمل و نقل و اینترنتی، افزایش داده شد و مدیران و اعضای احزاب محلی در منطقه بازداشت شدند.خبرهای مرتبط