انتشار بیانیه پایانی کنفرانس برلین

بیانیه پایانی کنفرانس بین المللی برلین با به هدف برقراری آتش بس پایدار و آغاز روند مذاکرات سیاسی در لیبی منتشر شد

1343966
انتشار بیانیه پایانی کنفرانس برلین

بیانیه پایانی کنفرانس بین المللی برلین با به هدف برقراری آتش بس پایدار و آغاز روند مذاکرات سیاسی در لیبی منتشر شد.

در این بیانیه با اعلام حمایت از تشکیل یک دولت واحد، متحد، فراگیر، موثر و مورد تایید مجلس نمایندگان لیبی آمده است توافق  سیاسی لیبی نقشه راه مهمی برای راه حل سیاسی است. 

در بیانیه مذکور با اشاره بر حمایت از تشکیل سیستم واحد امنیت ملی لیبی تحت کنترل قدرت مرکزی و غیرنظامی، بر لزوم تمرکز نیروهای پلیس و ارتش تحت امر فرماندهی مشترک تاکید شد.

همچنین با مراجعت به سازمان ملل با هدف تشکیل کمیته فنی نظارت بر آتش بس، از این سازمان خواسته شد تا در روند مذاکرات آتش بس بین طرفین متخاصم نقش تسهیل کننده  ایفا کند.

در بیانیه پایانی از طرفین درگیر و حامیانشان دعوت می شود تا پس از آغاز آتش بس به فعالیتهای نظامی خود پایان دهند. همچنین با طلب از طرفین برای خاتمه دادن به دوره گذر با برگزاری انتخابات آزاد، فراگیر و عادلانه، درخواست بازگشت مجددا به روند جامع سیاسی اجرا شده از سوی لیبیاییها مطرح شد.

در ادامه بیانیه گفته جهت استمرار هماهنگی‌ها پس از کنفرانس برلین شد با حمایت سازمان ملل یک کمیته ناظر بین المللی تشکیل داده خواهد شد.

این کمیته که با اشتراک کلیه حاضرین در اجلاس برلین و سازمانهای بین المللی تشکیل خواهد شد با پیشگامی سازمان ملل به عنوان هماهنگ کننده عمل کرده، شامل 4 کار گروه فنی متشکل از متخصصان خواهد بود و با حضور مقامات بلند پایه هر ماه تشکیل جلسه خواهد داد.خبرهای مرتبط