مکانیزم ماشه برجام از سوی انگلستان، آلمان و فرانسه فعال شد

انگلستان، آلمان و فرانسه تصمیم گرفتند حل اختلافات برجام (مکانیسم ماشه) را فعال کنند

مکانیزم ماشه برجام از سوی انگلستان، آلمان و فرانسه فعال شد

انگلستان، آلمان و فرانسه تصمیم گرفتند حل اختلافات برجام (مکانیسم ماشه) را به  دلیل اینكه ایران به تعهدات خود در توافق هسته ای عمل نكرده، فعال کنند. 

در بیانیه مشترک وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه که به عنوان E3 شناخته می شوند، بر اهمیت حمایت از برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) که فعالیتهای هسته ای تهران را تنظیم می کند، تأکید گردید.

در بیانیه مذکور چنین امده است: "با توجه به اقدامات ایران، گزینه ای جز رفع نگرانی های خود (از اینکه ایران نتوانسته به تعهدات خود در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک تحقق بخشد) و مطرح کردن این موضوع به کمیسون مشترک تحت ماشه برجام که در بند 36 به آن اشاره شده، نداریم." 

همچنین در این بیانیه خاطرنشان شد، این گام در راستای حمایت از توافق و حل مشکل از طرق دیپلماتیک برداشته شده و E3 در سیاست "سرکوب حداکثر" علیه ایران (که از سوی آمریکا اعمال می شود) شرکت نکرده است.

مکانیسم حل اختلافات برجام (مکانیسم ماشه) یک روند مذاکره و گفت‌وگو میان اعضای برجام است که با ارجاع گزارش اختلافی از سوی یکی از طرف‌های برجام به کمیسیون مشترک آغاز می‌شود و برای چند مرحله با زمان‌های قابل تمدید در نظر گرفته شده است.

 خبرهای مرتبط