مخالفت آلمان با قبول کودکان پناهجو در یونان

اعضای کشورهای اتحادیه اروپا علی‌رغم درخواست کمیسیون اروپا از قبول کودکان پناهجو در یونان امتناع می ورزند

1329196
مخالفت آلمان با قبول کودکان پناهجو در یونان

کمیسیون اتحادیه اروپا از اعضای کشورهای این اتحادیه درخواست کرد تا کودکان پناهجو در یونان را بپذیرند ولی کشورهای اروپایی نسبت به این درخواست نگرش مثبت ندارند.

سخنگوی دولت آلمان در این رابطه گفت : برای حل این مسئله یک راه حل اروپایی را بررسی می‌کنیم. آلمان به تنهایی نمی تواند از عهده مسئله بر آید. 

وی تاکید کرد : اجازه ورود 3 هزار کودک از 5 پنج 276 کودک پناهجو به اردوگاه پناجویان در یونان داده نشده و وضعیت در اینجا خیلی وخیم است.

از سوی دیگر خبرگزاری رسمی آلمان DPA به نقل از یکی از مقامات ارشد کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که کمیسیون به علت اوضاع وخیم در یونان نگران است.خبرهای مرتبط