ارقام مهاجرت به اسرائیل اعلام شد

اداره آمار مرکزی اسرائیل گزارشی در این زمینه انتشار داد

1324878
ارقام مهاجرت به اسرائیل اعلام شد

اعلام گردید که از تاسیس اسرائیل تاکنون یعنی از سال 1948 بدین طرف حدود سه میلیون و سیصد هزار یهودی از دیگر کشورهای جهان مهاجرت کرده است. 

بموجب گزارش منتشره از سوی اداره آمار مرکزی اسرائیل ، بیش از 43 درصد سه میلیون و سیصد هزار یهودی که به اسرائیل کوچ کرده است ، پس از سال 1990 به این کشور رفته اند. 

در ده ماه اول سال جاری 27 هزار و 300 یهودی به اسرائیل کوچ کرده و در این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال 2018 ، بیست درصد افزایش قید شده است. 

بموجب ارقام رسمی متعلق به سال 2018 ، در سرتاسر جهان حدود 14 میلیون و 700 هزار یهودی وجود دارد که 6 میلیون و 600 هزار نفر آنها در اسرائیل و 5 میلیون و 700 هزار نفر نیز در آمریکا و مابقی نیز در دیگر مناطق جهان بسر می برند. 

اسرائیل که به تمامی یهودیان حق مهاجرت به اینکشور را می دهد ، با قطعنامه شماره 194 سازمان ملل متحد مخالفت کرده و از بازگشت فلسطینیان که تابع مهاجرت اجباری در سال 1948 گردیده اند ، ممانعت می کند. 

اسرائیل ، یهودیان را که در مناطق مختلف جهان بسر می برند به مهاجرت به این کشور تشویق می کند. 

 خبرهای مرتبط