انگلیس کودکان یتیم تروریستهای داعشی شهروند خود را به کشورش می پذیرد

دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلستان اطلاعاتی در این خصوص ارائه کرد

انگلیس کودکان یتیم تروریستهای داعشی شهروند خود را به کشورش می پذیرد

انگلستان تصمیم گرفت تا کودکان یتیم آندسته از اعضای سازمان تروریستی داعش در سوریه را که شهروند انگلیس بوده و کشته شده اند، به کشور خود برگرداند. 

دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلستان طی سخنانی در این زمینه گفت : امکانات بازگشت این عده به خانه و کاشانه خود را فراهم کردیم. زیرا درست ترین کار این بود.

وی تاکید کرد برای اینکه این کودکان به زندگی معمولی خود ادامه دهند، باید مورد حمایت قرار گیرند. این کودکان یتیم و بی گناه نباید در معرض وحشت و جنگ قرار می گرفتند.

کودکان یتیم داعشی که بنابه علل امنیتی نامشان فاش نشده است، از مناطقی که قبلا تحت کنترل سازمان تروریستی داعش قرار داشت ، به انگلستان انتقال داده شده و به آنها تابعیت انگلیس داده خواهد شد.

اعلام گردید که در اردوگاههای سوریه ، 25 زن شهروند انگلیس و بیش از 60 کودک اکثرا  5 ساله وجود دارد.

اگرچه انگلستان قبلا به بهانه نگرانی های امنیتی در پذیرش مجدد شهروندان داعشی خود حتی کودکان آنها به کشور بی تمایل بود ولی راب وزیر امور خارجه این کشور ماه گذشته گفته بود که باز گرداندن کودکان یتیم و بی سرپرست داعشی به کشور را بررسی می کنند.

قبلا نیز فرانسه ، آلمان ، نروژ و دانمارک تعداد کمی از این کودکان را پس گرفته بودند.خبرهای مرتبط