حمله سربازان اسرائیلی به فلسطینیان: 77 مجروح

سربازان اسرائیلی در حین تظاهراتهای صلح جویانه در مرز شرقی غزه، 77 فلسطینی را مجروح کرده اند.

1295237
حمله سربازان اسرائیلی به فلسطینیان: 77 مجروح

سربازان اسرائیلی دیروز در حین انجام تظاهرات صلح جویانه "راهپیمایی بازگشت بزرگ" که در مرز نوارغزه تحت اشغالی تشکیل یافت، 77 فلسطینی منجمله 31 تن که با گلوله واقعی بودن را مجروح کردند.

بر اساس بیانیه کتبی منتشر از وزارت بهداشت فلسطین در غزه، اعلام گردید که سربازان اسرائیلی در حین تظاهراتهای صلح جویانه در مرز شرقی غزه، 77 فلسطینی را مجروح کرده اند.

در این بیانیه اطلاعاتی در خصوص وضعیت سلامتی مجروحان داده نشد.خبرهای مرتبط