انفجار در اوبیناس، فعال ترین کوه آتش فشانی پرو

فوران خاکستر و گدازه از کوه آتش فشانی اوبیناس آغاز شد

1241926
انفجار در اوبیناس، فعال ترین کوه آتش فشانی پرو

در کوه آتش فشانی اوبیناس در منطقه موکوگوا در جنوب پرو انفجار رخ داد. 

بر اساس اخبار منتشره در مطبوعات کشور، فوران خاکستر و گدازه از کوه آتش فشانی اوبیناس آغاز شده است. 

مارکو ریورا مدیر مرکز مطالعات ژئولوژیکی و انستیتوی معدن و فلز، در این باره گفت، سنگ هایی که در خلال انفجار از دهانه آتش فشان پرتاب می شود، تا فاصله 6 کیلومتری می رسد.

ریورا با تاکید بر لزوم تخلیه قصبات اطراف گفت، سنگ هایی که از کوه پرتاب میشود برای انسانها خطرناک است. 

ارتفاع اوبیناس که فعال ترین کوه آتش فشانی پرو می باشد، 5672 متر است. 

 

 خبرهای مرتبط