بیانیه مشترک 6 کشور در مورد اوضاع لیبی

آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، مصر و امارات متحده عربی خواستار پایان یافتن درگیریها در لیبی شدند.

بیانیه مشترک 6 کشور در مورد اوضاع لیبی

ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، مصر و امارات متحده عربی  به طور مشترک خواستار پایان دادن به تقسیم و درگیری مداوم در لیبی شدند.

بیانیه مشترک وزارتخانه های امور خارجه ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، مصر و امارات متحده عربی تاکید میکند که وضعیت در لیبی نگران کننده است.

دولت های مصر، فرانسه، ایتالیا، امارات متحده عربی، بریتانیا و ایالات متحده عمیقا نگران جنگ های مداوم در لیبی و خصوصا در منطقه طرابلس هستند. آنها خواستار پایان دادن به تنش ها و پایان دادن به درگیری های موجود و اغاز فوری روند مذاکره با هدایت سازمان ملل متحد هستند. 

در این بیانیه با تاکید بر اینکه "در لیبی هیچ راه حل نظامی وجود ندارد" تاکید شده که در  آخرین درگیری ها 1100 تن کشته و بیش از 100 هزار نفر آواره شده اند.

رهبرنیروهای مسلح شرق لیبی خلیفه هفتر است که برای اشغال طرابلس فرمان حمله در تاریخ 4 آوریل را صادر کرده بود. 

در طی سه ماه گذشته، طرفین جنگ هیچ برتری نظامی نسبت به هم نداشته اند.

مدتها است که لیبی صحنه زدوخورد میان نیروهای حکومت ملی و نیروهای ژنرال هفتر است.خبرهای مرتبط