تعداد کشته شدگان در حملات انتحاری نیجریه به 11 نفر افزایش یافت

تعداد کشته شدگان در دو حمله انتحاری در شمال شرقی نیجریه به 11 نفر افزایش یافت

1179193
تعداد کشته شدگان در حملات انتحاری نیجریه به 11 نفر افزایش یافت

تعداد کشته شدگان در دو حمله انتحاری در شمال شرقی نیجریه به 11 نفر افزایش یافت. 

بموجب گزارشات مندرجه در مطبوعات ملی نیجریه، با مرگ شش نفر دیگر از مجروحین دو حمله انتحاری ترتیب یافته به منطقه " Muna Garage " وابسته به استان بورنو در نیجریه تعداد قربانیان این حملات به 11 نفر افزایش یافت. 

بموجب بررسی های اولیه در حملات انتحاری 5 نفر کشته شده و 45 نفر مجروح شده بودند. 

در حالیکه مسئولیت حملات انتحاری را هنوز کسی و یا گروهی بر عهده نگرفته است، همگان می دانند که سازمان تروریستی بوکوحرام در منطقه حملات مشابهی ترتیب می دهد. خبرهای مرتبط