یک سوم کارمندان سازمان ملل مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند

طبق این نظرسنجی، از هر سه آزاردهنده جنسی دو نفر مرد بودند

1126877
یک سوم کارمندان سازمان ملل مورد آزار جنسی قرار گرفته‌اند

براساس گزارش موسسه «Deloitte»، که از سوی سازمان ملل منتشر شده یک سوم از کارمندان این نهاد بین المللی در دو سال گذشته تجربه اذیت و آزار جنسی را داشته‌اند.

این گزارش با نظرسنجی از 30 هزار و 364 کارمند سازمان ملل انجام گرفته است.

حدود 22 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که در معرض ماجراها و لطیفه‌های جنسی و توهین‌آمیز قرار گرفته‌اند؛ 14 درصد نیز اظهار داشتند که صحبت‌های توهین‌آمیز درباره ظاهر خود شنیده‌اند. همچنین 10 درصد نیز با رفتارها و ژست‌های کنایه‌آمیز جنسی مواجه شده اند.

طبق این نظرسنجی، از هر سه آزاردهنده جنسی دو نفر مرد بودند.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان در زمینه این این گزارش در نامه ای سرگشاده تاکید کرد که هیچ گونه مسامحه ای در زمینه آزارهای جنسی نخواهند داشت.خبرهای مرتبط