سازمان ملل کودتای نافرجام در گابن را محکوم کرد

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد کودتای نظامی نافرجام در گابن را محکوم ساخت

1121219
سازمان ملل کودتای نافرجام در گابن را محکوم کرد

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد کودتای نظامی نافرجام در گابن را محکوم ساخت.

استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام داشت : دبیرکل سازمان ملل متحد همواره از تغییر قدرت با توسل به زور و به شکلی مغایر با قانون اساسی مخالفت کرده است و کودتای نفرجام دیروز در گابن را به شدت محکوم می سازد.

در گابن یکی از کشورهای افریقایی صبح دیروز یک گروه سرباز کنترل رادیوی ملی در این کشور را بدست گرفته و به ترتیب کودتای نظامی متوسل شده بود.خبرهای مرتبط