تمجید اروپا از صنعت هوانوردی ترکیه

یکی از مسئولین اتحادیه اروپا ترکیه را جلودار صنعت هوانوردی جهان خواند.

تمجید اروپا از صنعت هوانوردی ترکیه

ویولتا بولک، مسئول امور حمل و نقل کمیسیون اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران ترکیه ضمن تمجید از فرودگاه جدید استانبول گفت: به کشورتان که با ظرفیت هوانوردی خود به جایگاه پیشرو در سطح جهانی رسیده افتخار کنید.

وی افزود: به ویژه با احداث سریع این فرودگاه که رکوردی در نوع خود به شمار می رود استانبول به مرکز منطقه ای هوانوردی تبدیل شده است.

بولک با اشاره به اینکه ترکیه موقعیتی ژئو-استراتژیک در منطقه دارد اظهار داشت: تحقق همکاری های سازنده و مفید بین ترکیه و اتحادیه اروپا برای ما مهم است. حمل و نقل در همکاری های تجارتی٬ اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم بوده و باور دارم که بخشی از دستور کار سیاسی مثبت بین ترکیه و اتحادیه اروپا را (موضوع) حمل و نقل تشکیل می دهد.

مسئول امور حمل و نقل کمیسیون اتحادیه اروپا با اشاره به شروع گفتگوهای سیاسی در سطح عالی در سال گذشته در موضوع حمل نقل بین ترکیه و اتحادیه اروپا تصریح کرد: در دوره آتی دو بار به ترکیه سفر خواهم کرد و محمت جاهد تورحان٬ وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه 5 فوریه در بروکسل خواهد بود.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط