ابراز نگرانی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از احتمال بروز فاجعه انسانی در ادلب

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از احتمال بروز فاجعه انسانی در ادلب سوریه ابراز نگرانی کرد

1048249
ابراز نگرانی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از احتمال بروز فاجعه انسانی در ادلب

یان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا که در مجمع عمومی پارلمان اروپا در استرازبورگ سخن می گفت، با اشاره به اینکه ادلب در حال نزدیک شدن به یک فاجعه انسانی است اظهار داشت: ادلب باید یک نگرانی عمیق برای ما باشد. نباید در برابر یک فاجعه انسانی در این منطقه ساکت بمانیم.

وی افزود: «بحران سوریه نشانه ای است از اینکه منافع اروپایی ها از نظم بین الملل که پس از جنگ دوم جهانی به وجود آمده، هدف قرار گرفته است. متحدان دیروز شاید متحدین فردا نباشند».

یونکر تاکید کرد: «اتحادیه اروپا نه به عنوان منطقه‌ای بسته و منزوی بلکه در قالب یک قاره صلح آمیز که با همسایگان خود در ارتباط است، خواهد ماند. زمان حاکمیت اروپا فرا رسیده و آنها باید سرنوشت خویش را به دست بگیرند».خبرهای مرتبط