امضای توافق نامه گاز میان نیجریه و مراکش

توافقنامه گاز طبیعی میان نیجریه و مراکش امضا شد

990736
امضای توافق نامه گاز میان نیجریه و مراکش

گاربا شیخو معاون مسئول رسانه ای محمدو بخاری رئیس جمهور نیجریه، طی بیانیه ای کتبی اعلام داشت که رئیس جمهور در چهارچوب دیدارش از مراکش، با محمد ششم، پادشاه مراکش دیدار کرده و دو رهبر توافقنامه ای دررابطه با گاز طبیعی امضا کرده اند.

شیخو اعلام داشت: "نیجریه که به کشورهای زیر صحرا در افریقای غربی گاز طبیعی ارسال میکند، از طریق مراکش، به اروپا نیز توسط خط لوله، گاز ارسال خواهد نمود. تاسیس خطوط لوله، به شکل مرحله ای خواهد بود. و طی مدتی 25 ساله، نیاز گاز کشورهای اطراف و همچنین کشورهای اروپایی را بر طرف خواهد کرد."

وی با ابراز اینکه طول خط لوله 5 هزار و 660 کیلومتر خواهد بود، اظهار داشت: "خطوط گاز طبیعی، فرصت استخدام شهروندان را نیز خواهد داد."خبرهای مرتبط