تعداد نظامیان چکیا در افغانستان و عراق افزایش می یابد

چکیا تا سال 2020 شمار نظامیان خود در افغانستان را از 230 به 390 و در عراق از 49 به 110 سرباز افزایش می دهد

984067
تعداد نظامیان چکیا در افغانستان و عراق افزایش می یابد

پارلمان چکیا طرح دولت برای افزایش شمار نظامیان این کشور در افغانستان و عراق را تصویب کرد.

بر اساس این طرح چکیا تا سال 2020 شمار نظامیان خود در افغانستان را از 230 به 390 و در عراق از 49 به 110 سرباز افزایش می دهد.

در طرح مذکور همچنین اعزام 120 نظامی به قاره آفریقا به عنوان نیروی اتحادیه اروپا نیز پیش‌بینی شده است.خبرهای مرتبط