کسانی که در آلمان پرچم پ ک ک را حمل کنند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت

پلیس برلین در آلمان اعلام کرد، افرادی که در تظاهرات اول می پرچم و سمبل سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک را حمل کنند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت

960292
کسانی که در آلمان پرچم پ ک ک را حمل کنند تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت

پلیس برلین در آلمان اعلام کرد، افرادی که در تظاهرات اول می پرچم و سمبل سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک را حمل کنند، تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. 

مدیریت پلیس امنیت برلین اعلام کرد، برخی اخبار منتشره در مطبوعات مبنی بر درخواست حمل سمبل های سازمان تروریستی در تظاهرات اول می حقیقت داشته و بر اساس قوانین انجمن ها، چنین اقداماتی جرم بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. 

در این بیانیه آمده است، چنین جرایمی از سوی پلیس برلین به طور ویدئویی ضبط شده و برای روند محاکمه نگهداری خواهد شد.

اقدام پلیس در این رابطه به موقع بوده و بدین ترتیب در تلاش برگزاری صلح آمیز تظاهرات می باشد. 

در آلمان از سال 1993 تاکنون حمل سمبل های متعلق به سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک جرم محسوب می شود. 


برچسب ها: #آلمان , #برلن , #پ ک ک

خبرهای مرتبط