اتحادیه اروپا سو قصد به جان جاسوس روس را محکوم کرد

در بیانیه پایانی نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، سو قصد به جان جاسوس سابق روس در انگلستان محکوم شد.

935953
اتحادیه اروپا سو قصد به جان جاسوس روس را محکوم کرد

سران اتحادیه اروپا در بیانیه پایانی خود در نشست بروکسل با محتمل دانستن دست‌ داشتن روسیه در سو قصد به جان سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه روس در انگلستان، این حمله را به شدت محکوم کردند.

در این بیانیه همچنین تاکید شده که در نشست سران اتحادیه اروپا موضوع تحریم‌های احتمالی علیه روسیه بررسی شده است.

سران اتحادیه اروپا در بیانیه خود از لزوم افزایش توان دفاعی این اتحادیه در برابر تهدیدات شیمیایی، بیولوژیکی، رادیواکتیوی و هسته‌ای و همچنین افزایش ظرفیت فعالیت‌های ضد اطلاعاتی تاکید کردند.

پیش از این در پی سو قصد به جان سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه روس و همچنین دختر وی با عامل اعصاب در انگلستان، دولت این کشور 23 دیپلمات روس را اخراج کرد.خبرهای مرتبط