مسکو اتهامات واشنگتن علیه خود را تکذیب کرد

لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته روابط بین المللی دوما جناح فرعی پارلمان روسیه: ادعاهای واشنگتن در رابطه با اینکه، مسکو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد غوطه شرقی را نادیده گرفته است، بی مسند می باشد

مسکو اتهامات واشنگتن علیه خود را تکذیب کرد

 

لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته روابط بین المللی دوما جناح فرعی پارلمان روسیه اعلام داشت، ادعاهای واشنگتن در رابطه با اینکه، مسکو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد غوطه شرقی را نادیده گرفته است، بی مسند می باشد.

اسلوتسکی در گفتگو با روزنامه نگاران ضمن تکذیب اتهامات امریکا علیه مسکو در ارتباط با نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، اظهار داشت، این نیز دروغ دیگری ست که دلیل و مدرکی ندارد. ما امریکا را در مورد موضوعات لیبی و قدس، امریکا را بدین شکل متهم نکردیم. این گونه اتهامات روشی ست که امریکا دوست دارد تا در برحق جلوه دادن سیاست ویران کننده خود در خاورمیانه از آن استفاده بکند.

وی با اشاره براینکه، امریکا از پرنسیب ژوزف گوبلس وزیر تبلیغات آدولف هیتتلر رهبر نازی که گفته است " دروغ هر چقدر بزرگ باشد، باور کردن آن آسان خواهد بود " استفاده می کند، تصریح کرد، هدف امریکا از این اتهامات، شانه خالی کردن از مسئولیت کشت و کشتار غیرنظامیان از سوی داعش می باشد که با این سازمان ارتباط دارد.خبرهای مرتبط