یخبندان و هوای سرد در ایالات متحده امریکا

زندگی در امریکا به دلیل هوای سرد دشوار شده است

یخبندان و هوای سرد در ایالات متحده امریکا

یخبندان به میان آمده پس از طوفان برف که مناطق شمال شرق ایالات متحده امریکا را تحت تاثیر قرار داده بود، زندگی در این مناطق را دشوار میکند.

پس از بارش بیشترین برف طی سالهای اخیر که پیش از آغاز جشنهای نوئل شروع شد، هوای سرد منفی 20 درجه ای در شیکاگو، زندگی را فلج کرد.

به دلیل هوای بسیار سرد، شلوغترین جاده ها و خیابانها کاملا خالی است. بسیاری از برنامه هایی که از قبل برنامه ریزی شده بودند، لغو شدند.

این هوای سرد که سفرهای هوایی را نیز تحت تاثیر قرار داده است، در حمل و نقل جمعی نیز موثر بوده است.

تیمها به فعالیتها برای پیشگیری از یخ زدن خیابانها، ادامه میدهند.همچنین فعالیتهای یخ شکنی در رودخانه شیکاگو و دریاچه میشیگان نیز ادامه دارد.

در حالی که به شهروندان در خصوص هوای سرد هشدار داده میشود، "مراکز گرمایی" که در بسیاری از مناطق شهر تاسیس شده است، به فعالیتش ادامه میدهد.

مردم شیکاگو، با کمپین پتو، به نیازمنان کمک کرده و حتی خانه هایشان را به روی بی خانمانها باز کرده اند.خبرهای مرتبط