روسیه برای میانجیگری میان آمریکا و کره شمالی اعلام آمادگی کرد

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه از آمادگی مسکو برای میانجیگری میان آمریکا و کره شمالی درصورت خواست طرفین خبر داد.

876315
روسیه برای میانجیگری میان آمریکا و کره شمالی اعلام آمادگی کرد

دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه از آمادگی مسکو برای میانجیگری میان آمریکا و کره شمالی درصورت خواست طرفین خبر داد.

پسکوف در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی اعلام کرد، روسیه آماده است تا در صورت درخواست آمریکا و کره شمالی، به عنوان میانجی میان دو طرف وارد عمل شده و امکان گفتگوی آنها را فراهم کند.

سخنگوی کرملین در ادامه گفت: روسیه آماده است مسیر رفع تنش میان آمریکا و کره شمالی را هموار کند و این امر مسلم است.

پسکوف تاکید کرد که این اقدام تنها در صورت درخواست آمریکا و کره شمالی قابل اجرا خواهد بود.خبرهای مرتبط