تظاهرات اعتراض آمیز علیه حزب آلترناتیو برای آلمان

صدها نفر در شهرهای برلین، فرانکفورت و کلن آۀمان علیه حزب راست افراطی " آلترناتیو برای آلمان " یا " AFD " دست به تظاهرات زدند

813478
تظاهرات اعتراض آمیز علیه حزب آلترناتیو برای آلمان

صدها نفر در شهرهای برلین، فرانکفورت و کلن آۀمان علیه حزب راست افراطی " آلترناتیو برای آلمان " یا " AFD " دست به تظاهرات زدند. 

تظاهرات در پی اعلام نتایج انتخابات و پیروزی این حزب بعنوان سومین قدرت بزرگ سیاسی آلمان آغاز گردید. خبرهای مرتبط