غنی: وضعیت استراتژیک افغانستان تغییر کرده است

محمداشرف غنی رئيس جمهور افغانستان گفت وضعیت استراتژیک این کشور کاملا تغییر کرده است.

808055
غنی: وضعیت استراتژیک افغانستان تغییر کرده است

محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت: «وضعیت استراتژیک افغانستان به شکل بنیادی تغییر کرده است. پیام ما به دشمن این است که در جنگ موفق نخواهید ش. پس باید راه صلح را برگزینید».

وی که به منظور ارزیابی وضعیت امنیتی استانهای جنوب شرقی این کشور در رأس هیئتی بلندپایه به ولایت پکتیا سفر کرده است در مرکز فرماندهی 203 تندر در شهر گردیز در جمع نظامیان همچنین گفت:

« این وطن جرگه هاست و باید از همین طریق به صلح پایدار دست یابیم، زیرا افغانها دیگر نمی توانند در اندوه زندگی کنند و خواهان صلح باعزت و همیشگی هستند.

وظیفۀ اصلی من این بود که بقای افغانستان را تأمین کنم و در جریان دو و نیم سال گذشته این کار انجام شد. درصورتی که جامعه جهانی را متقاعد نمی کردم، مشکلات 40 سال ما حل نمی شد.

در میدان سیاست باید همان را به دست آوریم که در میدان نظامی به دست آورده ایم. این بار بخاطر این در میدان سیاست موفق خواهیم شد که مردم به شکل اساسی برای تأمین صلح اجماع دارند.

از بزرگان ولایت پکتیا می خواهیم که برای تأمین صلح،جرگه ها را شکل دهند و آن را در مناطق دیگر گسترش بخشند. دشمن نمی تواند از طریق نفاق، ما را به قوم تقسیم کند.

کسانی که فکر می کنند با مسدودکردن شاهراه ها به ما فشار وارد می آید در اشتباهند، زیرا افغانستان فقط به یک مسیر محدود نبوده و مسیرهای مختلفی را دنبال می کند.

شجاعت و دلیری شما این فرصت را به ما می دهد تا جامعه جهانی را قانع سازیم که افغانستان مردم بیدار دارد و خودشان آیندۀ کشور خویش را می سازند.»خبرهای مرتبط