محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان ولیعهد جدید این کشور شد

محمد بن سلمان همچنین به عنوان وزیر دفاع بر سر مقام خود خواهد ماند و بعنوان نائب اول نخست وزیر ریاست عملی هیئت دولت را نیز در دست خواهد داشت

756739
محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان ولیعهد جدید این کشور شد

ملک محمد بن عبداالعزیز پادشاه عربستان سعودی، بجای امیر محمد بن نائف فرزندش محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد جدید این کشور معرفی کرد.

بدین ترتیب محمد بن نائف سمت وزارت کشور را نیز از دست داد.

محمد بن سلمان، که ٣١ سال دارد، تا پیش از این سمت نایب ولیعهد، نایب دوم نخست وزیر و وزیر دفاع را در کابینه سعودی در اختیار داشت. 

این دومین بار است که ملک سلمان ولیعهد عربستان را تغییر می‌دهد. در ماه آوریل سال ۲۰۱۵ و چند ماه پس از آغاز سلطنت خود، وی امیر محمد بن نائف را به جای مقرن بن عبدالعزیز برادر ناتنی خود به ولیعهدی انتخاب کرده بود.

محمد بن نائف نخستین فرد از نسل سوم خاندان سعودی بود که انتظار می‌رفت به سلطنت سعودی برسد.

در حال حاضر، محمد بن سلمان اولین فرزند یک پادشاه این کشور است که هنگام سلطنت پدر خود مقام ولیعهدی را می‌گیرد و قرار است جانشین پدر شود.

محمد بن سلمان همچنین به عنوان وزیر دفاع بر سر مقام خود خواهد ماند و بعنوان نائب اول نخست وزیر ریاست عملی هیئت دولت را نیز در دست خواهد داشت.خبرهای مرتبط