حادثه بروکسل

پلیس بروکسل در ایستگاه مرکزی قطار فرد مظنونی را که کمربند مواد منفجره بسته بود، مورد هدف قرار داد

757366
حادثه بروکسل

پلیس بروکسل در ایستگاه مرکزی قطار فرد مظنونی را که کمربند مواد منفجره بسته بود، مورد هدف قرار داد. بنابه اظهارات شاهدین عینی، قبل از اینکه پلیس و واحدهای نظامی به ایستگاه بیایند، صدای شلیک گلوله و چند انفجار بگوش رسیده است.


برچسب ها: #حادثه بروکسل

خبرهای مرتبط